Vi startet arbeidet i dag ganske tidlig. Men som vanlig var det ut med hunder først, og etterpå tur til våre venner på Solør skaft,
da vi måtte ha enda mere matrialer.

Vi fortsatte å bygge stall.