Vi reiste til Oslo for å hente sofa som ble bestilt i september, da den endelig var ankommet.
Vi var innom gamle trakter på turen.

Når vi kom hjem hadde Athos brutt seg ut av stallboksen da døra ikke var ordentlig lukket.
Han hadde veltet kraftfordunken og spist seg mett.