Kritisk øyeblikk!!

Vi dro på setra en tur.Hm, mistenklige "greier" i et skap i sommerfjøset.Vi reiste til Oslo og hentet et kjøkken som skulle gies bort.Skikklig utfordring, hvordan demontere og flytte over AC fra gamlebilen. Slanger, rør og div er bare toppen av "isfjellet".